Ignacy Zalewski

kompozytor, dyrygent, wykładowca.

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. M. Błażewicza. W latach 2014-2015 pobierał indywidualne lekcje mistrzowskie u prof. K. Pendereckiego. Od 2014 wykłada na macierzystej uczelni.
Jest laureatem osiemnastu nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m.in. I Nagrody na Konkursie im. Bairda (Warszawa, 2010), I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie „Multiculturality doesn’t work?” (Trondheim/Kraków, 2014), II Nagrody na VII Ogólnopolskim Konkursie im. K. Szymanowskiego (Warszawa, 2013), III Nagrody i Nagrody Specjalnej na I Międzynarodowym Konkursie „ARBORETUM” im. K. Pendereckiego (Radom, 2012), Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Konkursie na operę „12 minut dla Moniuszki” (Warszawa, 2019).

Jego utwory wykonywane były w Polsce, Niemczech, Rosji, Norwegii, Ukrainie, Słowenii, Estonii, na Węgrzech, w USA, Japonii, Wietnamie i Singapurze. Zostały zarejestrowane na 14 płytach CD.

Ignacy Zalewski jest doktorem habilitowanym sztuki muzycznej (2020). W kadencji 2020-2024 pełni funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC. W latach 2013-2018 Ignacy Zalewski był dyrygentem zespołu Hashtag Ensemble, od 2018 roku jest kierownikiem Chopin University Modern Ensemble. Jako dyrygent ma na koncie 4 płyty CD.

W Polskim Radiu RDC prowadzi audycję poświęconą polskiej muzyce poważnej pt. „Nie tylko Chopin”. Jest także stałym felietonistą magazynu „Presto”.

 

Sonata na altówkę i fortepian powstała w 2019 roku z inicjatywy znakomitego altowiolisty, prof. Lecha Bałabana. Utwór ma klasyczną budowę czteroczęściową i zasadniczo jest utrzymany w tonacji C-dur. Sonatę na altówkę i fortepian uważam za swoją dotychczas najbardziej awangardową kompozycję.