Rafał Zapała

Typ: Wykonawca

kompozytor, artysta dźwięku, improwizator /pianista, perkusista, elektronik/ doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji; profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Zapała nie dostrzega granic pomiędzy muzyką poznaną poprzez akademickie wykształcenie, muzyczne doświadczenia kontrkultury i współpracy z artystami z innych dziedzin sztuki. Jego muzyka jest prezentowana na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, scenach muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Ukończył studia z kompozycji muzyki (magister, doktor, habilitacja) i dyrygentury chóralnej (magister). Uczestniczył w kursach, m.in.: K. Stockhausena (Kürten2008), Acanthes Courses (Metz, 2010 z IRCAM, T. Murailem, B.Furrerem), Darmstadt Summer Courses, warsztaty z P.Oliveros, A.Lucier, (STEIM), Z. Karkowskiego, i innych.
Artysta–Rezydent m.in.: w Stanford University–CCRMA (01-03.20014), CK „Zamek” (2014), rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej (2014/2015), ZK/U Berlin (2016), Vertigo STARTS (2019)
Założyciel Kołorkingu Muzycznego. Założyciel i prezes fundacji an_ARCHE NewMusicFoundation oraz wielu zespołów i projektów muzycznych (z muzyką współczesną komponowaną, improwizowaną, elektroniczną, eksperymentalną).
Autorska koncepcja Live Electronic Preparation (LEP Technique) jest opublikowana jako rozdział Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford University Press, 2014).
Szczególne miejsce w twórczości zajmują akcje i instalacje dźwiękowe wpisane w przestrzeń miejską, m.in.: Sensorium (monumentalna instalacja w wieży zegarowej CK ZAMEK w Poznaniu) i Post-Apocalypsis (złoty medal dla polskiego pawilonu za „Sound Design” na Quadriennale w Pradze 2015).